Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA,
broj objave: 2021/S 0F2-0014579.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4987998