U razdoblju od 19 do 21. listopada 2018. godine u Slavonskom Brodu održan je tečaj zbrinjavanja velike nesreće  –  Medical Response to Major Incidents u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Tečaj je namijenjen izvanbolničkim i bolničkim zdravstvenim djelatnicima i njegovom se organizacijom po šesti put nastavlja uspostavljati sustav medicinskog odgovora na velike nesreće/katastrofe u Republici Hrvatskoj.

Rizik pojave velikih nesreća u današnjici je značajan. Za uspješno zbrinjavanje žrtava velike nesreće potreban su znanja i vještine izvan uobičajenog svakodnevnog rada. Iz toga razloga potreba za edukacijom u stjecanju znanja i praktičnih vještina iz ovoga područja je dokazana u praksi i nedvojbena.

Pritom je potrebno obratiti pozornost na metodologiju edukacije koja neizostavno uključuje medicinu utemeljenu na dokazima.

Poslijediplomski tečaj ESTES-a pod nazivom Medical Response to Major Incidents (MRMI) namijenjen je svim medicinskim djelatnicima uključenim u sustav zbrinjavanja velike nesreće od mjesta događaja do operacijskih sala i jedinica intenzivnog liječenja. Na MRMI tečaju svi podaci o pacijentima su realni, a radi se sa stvarnim utroškom vremena i resursa. Nakon završetka praktičnih vježbi evaluira se kvaliteta rada na svim segmentima sustava, izračunava smrtnost i postotak komplikacija te analiziraju greške koje se pojavljuju tijekom rada.