Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije su dana 26. travnja 2017. godine sudjelovali su u vježbi evakuacije koju je organizirala Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC.

Simulirala se opasnost u akvarijskom prostoru koji je kompleksan, sa puno prolaza i prostorija. Vježbom djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije upoznali su se sa prostorom, kako bi mogli pravovremeno djelovati u slučaju neke opasnosti.